Obrzędowość

Gromada MIR celebruje wszystkie główne święta cyklu rocznego: Szczodre Gody, Jare Gody, Noc Kupały i Święto Plonów, a także Dziady: wiosenne i jesienne.

W zależności od oddziału organizowane są również obchody pomniejszych świąt, poświęconym konkretnym Bogom i Boginiom, jak np. Święto Peruna czy Święto Mokoszy.

Członkowie i sympatycy Gromady mają ponadto prawo do wzięcia udziału w obrzędach przejścia: więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Posługa kapłańska.