Posługa kapłańska

Członkom i sympatykom Gromady MIR przysługuje prawo do skorzystania z możliwości zorganizowania przez Gromadę jednego z obrzędów przejścia:

  • narodziny
  • zapleciny/postrzyżyny
  • mianowiny
  • swaćba
  • tryzna

Żercy Gromady prowadzą posługę bezpłatnie.